8 декември и ромите

 

 

 
Напоследък все по-често се чуваме да казваме „Има и такива цигани”. За радост. Част от циганите, които ни дават повод да изричаме тези думи, са и студентите - роми. Политология, публична администрация и педагогика бяха предпочитаните от тях специалности преди години. Днес обаче има забележителна промяна. Те са момчета и момичета, които учат информатика, биотехнологии, медицина, право, българска филология, журналистика… Имат приятели навсякъде и не се притесняват да се шегуват с предразсъдъците на обществото относно техния произход...
Ако искате да знаете как и къде са прекарали студентския празник и как гледат на живота и перспективите пред себе си, чуйте предаването.

Източник:БНР
Актуално
Call for applications -Paid internship (with the possibility of full-time employment)

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Изграждане на ново поколение от бизнес лидери чрез Иновация, Предприемачество и Финанси

Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изследвания
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ НА НЕОБХВАЩАНЕ В УЧИЛИЩЕ

„Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население“

“Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност”


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София