ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА РОМСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 26 ЮЛИ ДО 1 АВГУСТ, 2014 г.
 
22.07.2014 г.

Десетки ромски студенти и кандидат-студенти по медицина и медицински специалности ще участват в обучение по застъпничество в сферата на ромското здравеопазване във Велико Търново от 26 юли 2014 г. Младежите идват от различни медицински университети и колежи от цялата страна. По традиция обучението комбинира теоретична и практическа работа, в която студентите ще извършват работа на терен и различни базови здравни и медицински интервенции, което цели да засили връзката на тези бъдещи здравни работници с общностите, за които достъпът до здравеопазване е най-труден. Над 60 младежи ще участват в обучението тази година. Те ще имат възможност да дискутират не само проблемите в сферата на ромското здравеопазване, но и как биха могли да допринесат като бъдещи млади професионалисти за подобряване на здравната система. Заедно с представители на лекарското съсловие, пациентски организации и други професионални сдружения те ще дискутират своята визия за реформата в здравната система.

В рамките на летния лагер студентите ще разкажат своите истории – как са успели да намерят себе си, да мотивират общността си за подкрепата, която им необходима да следват в тези нелеки специалности и как са успели да преодолеят недоверието, предразсъдъците и стереотипите в здравната система, с които те самите се сблъскват от първо лице. Това е и причината една част от успелите млади роми да крият произхода си, за да се слеят с мнозинството и да избегнат товара на стигмата. Целта на лагера е да помогне на тези младежи да преодолеят страховете си и да бъдат ролевите модели, от които всички имаме нужда.

Част от теренната работа предвижда работа в Спешната помощ, посещение на квартал Аспарухово (Варна) и град Николаево (обл. Стара Загора), където проблемите в достъпа до здравеопазване са предизвикателство в следствие на неуспехите в реформата на системата.

Друга част от студентите ще имат необичаен опит в работа на терен като се включат в международна инициатива в концентрационния лагер Аушвиц, Полша. На 2 август се почита ромският Холокост и тази година се отбелязва 70-тата годишнина от него. Макар България да е сред много малкото страни, които спасяват своите евреи и роми, ние ще покажем съпричастност със скръбта на други, които не са имали тази съдба. Близо 1000 младежи от цяла Европа ще участват в инициативата край Краков. Студенти от програмата за подкрепа на роми, обучаващи се в медицинските университети и колежи ще бъдат част от тях.

Поредна година Институт „Отворено общество” – София, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и „Интелдей” реализират програма за подкрепа на роми, обучаващи се в медицинските университети и колежи (RomaHealthScholarshipProgram).

Това е първата в страната ни програма за подпомагане на висшето образование, насочена към лекари и медицински сестри от ромски произход. Тя цели да съдейства за подобряване на предоставянето на здравни грижи на намиращи се в неравностойно положение представители на ромската общност у нас и за преодоляване на дискриминацията в системата на здравеопазването. Наред с това, да се дадат достойни примери за подражание, които да мотивират младите роми да се насочат към кариера в здравеопазването.

Идеята е чрез специално създаден за Програмата Национален комитет за подбор предварително селектирани кандидати – студенти по медицина и лекари-специализанти да преминат специализирано обучение, което ще им помогне чрез предоставяне на здравни услуги в райони с предимно ромско население, да работят за тяхното приобщаване и включване в системата на здравеопазването.

Важна част от цялостната програма е обучението по застъпничество. Целта на обучението е да запознае младежите с историята и културата на ромите в България, с основните документи за интеграция на ромите (с акцент върху документите в сферата на здравеопазването), като по този начин повиши чувствителността на обучаемите към усилията за подобряване на здравния статус на ромската общност. Обучението цели също така да повиши мотивацията на обучаемите за по-високи академични постижения и успешна реализация в съответния университет или колеж. За изпълнение на компонент „Застъпничество” работи Център Амалипе – Велико Търново.


За контакти и повече информация:

Момчил Баев
Координатор Програма „Здравеопазване”
0884 91 25 08;
malipe_health@yahoo.com">а malipe_health@yahoo.com
Актуално
Покана за концепции - Грантове Barvalipe Училища

Кандидатстване по Програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен 'Равен шанс: достъп до средно обрaзование'

Конкурс за младежки ромски лагери “Заедно напред” 2014

Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изследвания
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ НА НЕОБХВАЩАНЕ В УЧИЛИЩЕ

„Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население“

“Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност”


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София