Да променим историята (говоренето) за ромите в контекста на здравеопазването

 

В продължение на седмица от 26-ти до 31-ви октомври, Програмата „Здравна медия” на Фондация „Отворено общество” събра разнородна група от ромски и неромски здравни работници, лекари, студенти и НПО – активисти, за да обсъдят и генерират идеи за промяна на говоренето за ромите в контекста на здравеопазването.
 
Семинарът се проведе в Шлос Аренберг, в Залцбург, Австрия. Той използва като основа ново проучване върху нагласите на здравни професионалисти към ромите, както и върху здравните права на ромите в Централна Европа. Семинарът също така надгради върху развиващата се сфера на „медицина на разказа” (narrative medicine), която проследява как разказите формират пациентския опит с влошеното здраве и със здравната система, и могат или да насърчат, или да попречат на емпатията и разбирането между медик и пациент. Чрез практически и включващи упражнения участниците се опитаха да намерят начини, чрез които използваният език и разказаните истории от здравните работници формират и повлияват начина, по който ромите са третирани в здравната система и опита им с нея.
 
По време на обучението участниците достигнаха до заключението, че промяната трябва да започне от нас: ние трябва да променим първо нашето повествование, вътре в общността. Въпреки всичко, това трябва да върви ръка за ръка с промяна в повествованието за ромите едновременно на специалистите, работещи в здравната система, и на мнозинството от населението. Разказването на история е един от ключовите инструменти, особено ако се прави от ролеви модели: ключов инструмент е за промяна и за ромите, и за мнозинството. Участниците бяха тренирани как да го правят по интерактивен и иновативен начин, използвайки техники, основани на театъра и множество канали за комуникация, представени от д-р Пол Броуд и д-р Мъри Носел (психиатър и номиниран за Оскар режисьор на документален филм, преподавател в магистърската програма по Медицина на разказа в университета Колумбия, основател на Narrative Inc., компания за разказване на истории), Джудит Оувърол (бивш член на Факултета и Председател на департамента по управление на здравни системи в Tulane School of Public Health and Tropical Medicine, Ню Орлиънс, САЩ), проф. д-р Жьотика Рамапрасад (Зам.-декан по проучвания и временен директор на Център по комуникации, култура и промяна в университета на Маями, Флорида, САЩ) и Брет Дейвидсън (Програмен директор в инициативата „Здравна медия” на Фондация „Отворено общество”, Ню Йорк, САЩ).
 
По време на обучението България беше представена от Теодора Крумова (Център Амалипе), д-р Радосвета Стаменкова (Българска асоциация за семейно планиране) и Юлия Янева (стипендиант на програмата за подкрепа на студенти по медицина от ромски произход). Те представиха добрия пример на стипендиантската програма за студенти по медицина и лекари специализанти от ромски произход и здравното медиаторство в България за промяна на повествованието за ромите, особено в здравната система. В допълнение, Теодора Крумова представи метода на общностния мониторинг като систематичен подход за промяна на статуквото на ромите в контекста на здравеопазването имайки общността като основния агент на промяната вътре и вън от системата.
 
Източник Център Амалипе http://www.amalipe.com/
Актуално
Call for applications -Paid internship (with the possibility of full-time employment)

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Изграждане на ново поколение от бизнес лидери чрез Иновация, Предприемачество и Финанси

Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изследвания
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ НА НЕОБХВАЩАНЕ В УЧИЛИЩЕ

„Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население“

“Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност”


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София