Даниела Захова в студиото на „Познати и непознати” БНР

„Това е преуспяла циганка” Така Даниела Захова от Перник иска хората да казват за нея, когато я видят. Как работи тя за името си и за какво бъдеще на българските деца мечтае може да разберете от интервюто й за предаването " „Познати и непознати” на БНР.
 
 
Актуално
Покана от Европейската доброволческа служба към млади роми от Европа за престой в Roma Buro Freiburg, Germany

Покана за концепции - Грантове Barvalipe Училища

Кандидатстване по Програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен 'Равен шанс: достъп до средно обрaзование'

Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изследвания
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ НА НЕОБХВАЩАНЕ В УЧИЛИЩЕ

„Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население“

“Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност”


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София