Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход


09.04.2014
 
 
Програмата РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP) предоставя чрез отворен конкурс стипендии за академични постижения на студенти от ромски произход, които са граждани на Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Турция, Черна гора, Чехия, Унгария или Хърватска.

Кандидатите за стипендия трябва да се обучават в програми за степен бакалавър, магистър или доктор в утвърдени висши училища, акредитирани от съответната държава, на която студентът е гражданин или където пребивава постоянно.
 
През академичната 2014 -2015 г. Ромски Образователен фонд въведе нови условия за предоставяне на стипендия от РМУСП. Съветваме всички кандидати да се запознаят с направените като прочетат внимателно насоките за кандидатстване по програмата. 
 
Срок за кандидатстване: 26 май 2014 г.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София