Пътища към мечтите

 

Стипендиантска програма за студенти от ромски произход в медицински специалности започна своята дейност през 2009 г. и само 23 участника. Подхода за изпълнение на програмата и нейните допълващи се компоненти направиха така, че днес студентите от ромски произход в медицински специалности в България са повече от 200. Всъщност, техният дял е около 1/10 от всички студенти-роми, което означава че най-голямата група студенти от ромски произход се обучават в медицински специалности. Вече има практикуващи лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти, здравни администратори. Вижте и чуйте някои от тях в краткия филм по-долу.
 
 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София