Стартира новият конкурс за стипендии на ромския образователен фонд за академичната 2016/2017 година

 

За поредна година Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) организира открит конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.
 
За да бъдат подпомогнати потенциалните кандидати при попълването на електронния формуляр за кандидатстване и успешното му изпращане, Програмата предлага по-долу обща информация относно критериите и процеса на избор на стипендианти.
Стипендиантски програми на РОФ:
• Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
• Стипендии за обучение по право и хуманитарни науки (LHP)
• Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи (Roma Health Scholarship Programme, РХСП (RHSP).
• Стипендии за обучение в чужбина (RISP)
СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

RMUSP
• Краен срок за Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария и Косово: 11ти Май, 2016.
• Краен срок за Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция: 13ти Май, 2016.
 
LHP (Молдова, Русия, Украйна)
Краен срок: 16ти Май, 2016.
 
RHSP (България, Македония, Румъния, Сърбия)
Краен срок: 11ти Май, 2016.
 
RISP
Краен срок: Предстои да бъде обявен.
 
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
• Да заявяват открито ромския си произход;
• Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина, или държава на местоживеене през академичната 2016-2017 година;
• Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;
• Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по RMUSP.
 
СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2016-2017 година са налични тук
 
ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ (RHSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2016-2017 година са налични тук

Информационни срещи за представяне на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд ще се проведат в следните градове:
- гр. Пловдив - 15 април, от 11,00 ч. на адрес ул. „Елба“ 3 (Сдружение Младежки клуб „РОМА“ – Столипиново 1996 България);
- гр. Хасково – 19 април, от 11,00 ч., зала „Марица“ на Областна администрация Хасково, адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ 5;
- гр. Ямбол – 20 април, от 11,00 ч. , залата на Общински съвет на Община Тунджа, адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ 1;
- гр. Бургас – 21 април, от11,00 ч., заседателна зала на Областна администрация Бургас, адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ 1
 

Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София