"Мост към бизнеса" - стажантска програма за млади роми в частния сектор
 
Цели на проекта
 
Основна цел на Програмата е да предостави възможност за активно участие на млади образовани роми на трудовия пазар и им осигури трудова заетост чрез тримесечни стажове във водещи частни компании в България.
Наред с предоставянето на възможност на младите роми да се включат на трудовия пазар, Програмата цели и да засили процеса на интеграция, да подпомогне процеса на преборване на съществуващите стереотипи спрямо ромите, да промоцира практически начин за интеграция на ромското население, да подсигури реалната интеграция на общността и да подобри достъпа до трудовия пазар на представители на бедни и изключени групи от населението. Идеята на програмата е да създаде дълготрайни връзки с водещи бизнес компании чрез включването им в Програмата, да насърчава и промоцира принципите на корпоративна социална отговорност на компаниите и частния сектор в България.

Средства за реализиране на проекта
 
Институт "Отворено общество" – София
Фондация "Америка за България"
 
Статус на проекта
 
В процес на реализация
 
Развитие на проекта
 
Програмата се реализира на три кръга. През първия и втория кръг от изпълнението на Програмата бяха избрани 9 стажанти. Кандидатите бяха разпределени на стаж във водещи компании в София и Пловдив. Партньори в изпълнението на Програмата бяха TNT България, GlaxoSmithKline, Софийска вода АД, EVN България, ЧЕЗ България, БАКБ, Интелдей Солушънс, ПроМедия и др.
Предстои реализиране на трети кръг на програмата.
 
Резултати
 
Екипът на проекта си поставя за цел да създаде дългосрочни трудови възможности за поне 50% от стажантите. Това ще бъде и дългосрочния ефект от проекта, не само за самите участници в Програмата, но и за техните семейства, колеги и бизнеса като цяло.
 
Финансиране
 
Институт "Отворено общество" – София
Фондация "Америка за България"

Лице за контакти
 
Виждан Миланова
vmilanova@osi.bg
 

 

Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изработване на методология за наблюдение на изпълнението на Инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г." в България и Плана за действие на Инициативата

"Искам да бъда"

 

Клуб на завършилите стажантската програма към Парламента на
Република България

 

Модел за решение на жилищен проблем на ромска общност – гр. Пещера

"Мост към бизнеса" - стажантска програма за млади роми в частния сектор

"Общностен център за превенция - р-н Kрасна поляна"

Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население

« Предишни Следващи »

Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София