"Искам да бъда"

 

Цели на проекта
 
Целта на проекта е чрез спортни програми, предоставящи възможност за насърчаване на социалната интеграция и диалог, да се утвърдят толерантни междуетнически отношения. Насърчавайки fair play (честна игра) между отбори с различен етнически произход, които се състоят от деца на 14 -16 години, да се подпомогне възпитанието в толерантност и социалната интеграция на малцинствата в различните региони и да се насърчава приятелско и спортсменско отношение отношение между младите хора.
Дванадесет юношески футболни отбора с деца от различен етнически произход от областите Габрово и Велико Търново и Благоевград се състезават във футболно първенство за наградата за честна игра, спортменство и толерантност. Отборите са оценявани по специално разработени критерии, които насърчават възпитанието в толерантност и уважение.
В рамките на медийна кампания, посланиците на проекта, футболистите от националния отбор Росен Кирилов, Даниел Боримиров и Стилян Петров отправиха послания, подкрепящи междуетническата толерантност в спорта и обществото. Бяха разработени и разпространени информационни и промоционни материали с мотото "Искам да бъда, Подкрепете толерантността", които осигуриха и широк отзвук на кампанията.
Инициативата се изпълнява от Държавната агенция за младежта и спорта за 4-та поредна година и е включена в Плана за действие на Десетилетие на ромското включване. Партньори по проекта са и Български Футболен Съюз, ПРООН, Вивател, областите Велико Търново и Габрово.
 
Средства за раеализиране на проекта
 
Институт "Отворено общество"
Държавна агенция за младежта и спорта
 
Статус
 
Приключил
 
Резултати
 
Резултатите от изпълнението на проекта до сега доказват, че футболът, а и спорта като цяло може и трябва да послужи като пример за това, което се случва извън играта. Важните принципи като екипна работа, толерантност и взаимно разбирателство са признак по-скоро за успешно общество, и не толкова за успешен футболен отбор.
 
Финансиране
 
Институт "Отворено общество"
Държавна агенция за младежта и спорта
 
Лице за контакти
 
Виждан Миланова
vmilanova@osi.bg
 
Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изработване на методология за наблюдение на изпълнението на Инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г." в България и Плана за действие на Инициативата

"Искам да бъда"

 

Клуб на завършилите стажантската програма към Парламента на
Република България

 

Модел за решение на жилищен проблем на ромска общност – гр. Пещера

"Мост към бизнеса" - стажантска програма за млади роми в частния сектор

"Общностен център за превенция - р-н Kрасна поляна"

Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население

« Предишни Следващи »

Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София