“Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност”
Доклад 
23.09.2013

 

Докладът “Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност” разглежда основните предизвикателства и проблеми с които се сблъскват гражданите от ромски произход при издаване на лични документи след въведените изменения и допълнения в Закона за гражданската регистрация от месец май, 2011 г. Представените в доклада пет знакови случая на най-често срещаните и характерни за ромската общност проблеми при издаване на документи за самоличност са подбрани и в рамките на проведеното в периода януари до септември 2012 г. проучване в пет български града. Проведеният анализ на законодателна уредба относно гражданската регистрация както и резултатите от полевото проучване показаха, че съществува реална възможност от ограничаване на основното човешко право на гражданство на една от най-уязвимите групи в страната. Пълния текст на доклада се намира на интернет страницата на Институт Отворено Общество – София.
 
Пълният текст на доклада може да намерите тук.

 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София