„Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население“
Доклад
23.09.2013

 

Докладът разглежда взаимоотношенията между клиент и доставчик на електроенергия в контекста на съществуващите предизвикателства и проблеми при гарантиране на достъпът до електроенергия в сегрегираните квартали с преобладаващо ромско население. Основната цел на настоящия доклад е да обобщи информацията за политиките и практиките на трите дружества, опериращи на територията на страната в сравнително-аналитичен план, както и да предложи конкретни стъпки, които да доведат до подобряване на достъпа до електроенергия и повишаване на качеството на потребителската услуга в тези райони. Обект на изследване са представители на 3 целеви групи, представляващи 3 ключови заинтересовани страни: доставчици, потребители и представители на публичната администрация. Изследването обхваща всички избрани представители на целевите групи в шест териториални общности с преобладаващо ромско население, селектирани на базата на скрининг на електроразпределителните райони, осъществен съвместно с представители на електроразпределителните дружества, покриващи територията на страната.
 

Пълен текст на доклада „Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население“може да намерире тук.
 

 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София