Димитър Димитров

 

Институт "Отворено общество"
София 1000
ул. "Солунска" 56
тел. +359 2 930 66 24
факс: +359 2 951 63 48
ddimitrov@osi.bg

 

Актуално
Филм за стипендиантска програма за студенти от ромски произход в медицински специалности

Стартира новият конкурс за стипендии на ромския образователен фонд за академичната 2016/2017 година

Конкурс за участие в IX Европейска конференция за обществено здраве

Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изследвания
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ НА НЕОБХВАЩАНЕ В УЧИЛИЩЕ

„Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население“

“Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност”


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София