Държавна агенция за закрила на детето

 

Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето с постановление № 226/10.10.2000г. на Министерския съвет и започва своята дейност на 01.01.2001 г. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България. Главен председател е Надя Шабани, зам.председател е Калин Каменов.
 
Приоритет в дейността на Агенцията е намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата – политики за подкрепа на децата и семейството.
 
Създаден е координационен механизъм (приет на 09.11.2005г. от председателя на ДАЗД-Ширин Местан,зам.министър на вътрешните работи – Горан Банков, зам. Министър на труда и социалната политика – Силвия Цанова.)
 
По-важни документи:
 
 

 

тел.(+359 2) 933 90 50
София 1051, ул. „Триадица” № 2

 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София